» Gniazda rodzinne » Wiszowate koło Grabowa
 
Marcin Michał Wiszowaty
Wiszowate koło Grabowa
» obecnie (od 01.01.1999): województwo podlaskie, powiat kolneński, gmina Grabowo
» dawniej (do 31.12.1998): województwo łomżyńskie, gmina Grabowo
» dawniej: województwo mazowieckie, ziemia łomżyńska, powiat kolneński

Zamieszczone mapy pochodzą ze strony www.pilot.pl
Nadanie księcia Janusza I Mazowieckiego z lat 1414-1416:
W latach 1414-1425 książę mazowiecki Janusz I nadał 20 włók Henrykowi Gąsce nad strugą Wiszowatymstokiem z jednym brzegiem rzeki Skrody (Archiwum Główne Akt Dawnych Metryka Koronna 3,10). Zaraz po tym nadaniu w tym samym przedziale czasowym książę nadał jego bratu, Janowi Gąsce, 10 włók przylegających do włók Henryka (AGAD MK 3,36v). W 1426 roku książę Janusz I nadał 40 włók w Wiszowatych nad Wincentą z jednym brzegiem Opartnowstoku i jednym brzegiem Lachowstoku przy granicy Kumelska – Niemierzy z Tarnowa i Broniszowi z Boguszyc (po 20 włók) (AGAD MK 333,45v).

W aktach sądowych ziemskich kolneńskich w 1496 roku odnotowani zostali Filip i Stanisław synowie Jakuba z Wiszowatych (I. Kapica-Milewski, Herbarz, s. 453)
 

fot. Marcin Michał Wiszowaty

fot. Marcin Michał Wiszowaty

fot. Marcin Michał Wiszowaty

fot. Marcin Michał Wiszowaty

fot. Marcin Michał Wiszowaty

fot. Marcin Michał Wiszowaty

fot. Marcin Michał Wiszowaty

fot. Marcin Michał Wiszowaty

fot. Marcin Michał Wiszowaty
Data publikacji: 24.02.2003
Data ostatniej aktualizacji: 18.10.2003