» Gniazda rodzinne » Wyszowate koło Trzciannego
 
Marcin Michał Wiszowaty
Wyszowate koło Trzciannego
» obecnie (od 01.01.1999): województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne
» dawniej (do 31.12.1998): województwo łomżyńskie, gmina Trzcianne
» dawniej (po 1569): województwo podlaskie, ziemia bielska

Zamieszczone mapy pochodzą ze strony www.pilot.pl
Wyszowate (do 1962 r. – Wiszowate, wcześniej spotyka się również zapis Wissowate)
Wieś o rodowodzie XV-wiecznym.
Wzmianka z 1529 r.: Wiszowaty de villa Wiszowate.
 

Tablica przy wjeździe do wsi od strony zachodniej
fot. Karolina Wysocka

Wjazd do wsi – na zdjęciu stara kapliczka św. Maksymiliana
fot. Jerzy Wiszowaty Zygmunciak

Kapliczka św. Maksymiliana – patrona wsi (stara, nieistniejąca już)
fot. Jerzy Wiszowaty i Marcin Michał Wiszowaty

Kapliczka św. Maksymiliana – patrona wsi (nowa kapliczka)
fot. Jerzy Wiszowaty i Marcin Michał Wiszowaty

fot. Marcin Michał Wiszowaty

fot. Marcin Michał Wiszowaty

fot. Marcin Michał Wiszowaty

fot. Marcin Michał Wiszowaty

Przed wjazdem do wsi – stara kapliczka św. Jana
fot. Jerzy Wiszowaty Zygmunciak

fot. Marcin Michał Wiszowaty
Kościół parafialny w Trzciannem, koło Moniek
historyczna parafia Wiszowatych herbu Pierzchała
Kościół istniał w Trzciannem przed rokiem 1496 o czym świadczy pochodzące z tego roku pismo wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka.
Początki parafii datuje się właśnie na rok 1496, kiedy przyszły król Polski Aleksander Jagiellończyk wyposaża kościół – odtąd parafialny – w 4 włóki ziemi, 2 łąki i młyn. Dokument nie określa granic parafii.
W 1613 roku przestaje istnieć pierwszy kościół w Trzciannem (butwieje drewniana konstrukcja). W 1614 r. nowy, drewniany kościół buduje proboszcz ks. Seweryn Jeżewski. Podczas najazdu Szwedów świątynia została ograbiona i zniszczona. Jej koniec przychodzi w roku 1746, kiedy uderzenie pioruna powoduje doszczętne spalenie kościoła i sąsiednich budynków. Kolejną świątynię wystawiono za kadencji ks. proboszcza Melchiora Cimskiego (1738-1776).
W 1846 r. pobudowano w sąsiedztwie dawnego kościoła drewnianego – obecnie istniejącą świątynię pw. śś. Piotra i Pawła. Ze starego kościółka przeniesiono ołtarze boczne.
Historia wsi Wiszowate/Wyszowate w czasie II wojny światowej:
Mieczysław Kirejczyk "Wyszowate – mały fragment do wielkiej historii" (plik .html, rozmiar 37kB)
Mieczysław Kirejczyk "Wyszowate – mały fragment do wielkiej historii" (plik .doc, rozmiar 92kB)
Opublikowano na stronie Parafii Trzcianne.
Data publikacji: 24.02.2003
Data ostatniej aktualizacji: 04.08.2009