» Badania genealogiczne » Zdjęcia i pamiątki
 
Marcin Michał Wiszowaty
Zdjęcia i pamiątki historyczne Rodu Wiszowatych
 
1. Parafia Trzcianne Księga chrztów Fragment z lat 1633-1634
2. Testimonium Jana Kapicy
3. Indeks rejestrów parafii i kościoła w Trzciannem
4. Księgi metrykalne parafii Trzcianne
5. Rejestr Podatku Pogłównego z Województwa Podlaskiego, Ziemi Bielskiej, Traktu Tykocińskiego z 1676 r.
6. Księga chrztów. Parafia Św. Józefa w Gdańsku. 5 czerwca 1685
7. Pierwsza strona "Narratio Compendiosa" – traktat religijny Andrzeja Wiszowatego (1608-1678)
8. Pierwsza strona "Religio Rationalis" – najsłynniejszego traktatu religijnego Andrzeja Wiszowatego (1608-1678)
9. Pierwsza strona nowego wydania "Katechizmu Rakowskiego" z przedmową Andrzeja Wiszowatego
10. Karta tytułowa "Stimuli Virtutum fraena peccatorum" zbioru kilku traktatów A. Wiszowatego
11. Mowa sejmowa posła na Sejm Rzeczypospolitej JW. Wiktoryna Wiszowatego, 2 września 1776 r.
12. Mowa sejmowa posła na Sejm Rzeczypospolitej JW. Wiktoryna Wiszowatego, 2 września 1776 r.
13. Parafia Trzcianne – księga zgonów
14. Organizatorzy i członkowie Kasy Stefczyka oraz miejscowe, powiatowe i wojewódzkie władze administracyjne (Knyszyn ok. 1933/1934 r.).
 
Parafia Trzcianne
Księga chrztów, fragment z lat 1633-1634

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

fot. Jerzy Wiszowaty Zygmunciak
Zapisy dotyczące wsi Wissowate (Wiszowate, od 1981 r. Wyszowate), m.in.:
24.09.1633
Dorota córka Andrzeja Wiszowatego i Katarzyny.
Chrzestni: Marcin Wiszowaty i Katarzyna Wiszowata
12.01.1634
Agnieszka córka Pawła Wiszowatego i Zofii
Chrzestni: Andrzej Wiszowaty i Katarzyna
04.02.1634
Dorota córka Stanisława Wiszowatego i Anny
Chrzestni: Marcin Wiszowaty i Zofia Wiszowata
19.03.1634
Józef syn Łukasza (syna Macieja ?) Wiszowatego i Agaty
Chrzestni: Piotr Wiszowaty, syn Wojciecha i Elżbieta Wroceńska
26.03.1634
T.... (Thereza ??), córka Pawła Wiszowatego i Katarzyny
Chrzestni: ? Wiszowaty i Anna Wiszowata
Testimonium Jana Kapicy

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

fot. i odczytanie: Jarek Wiszowaty Zygmunciak
 
Roku 1691 Dnia 25 kwietnia
My niżej podpisani daiemy
Testimonium pod sumieniem Janowi Kapicy który wyszedł z Szlachetnego
Grzegorza Kapicy yz Szlachetney
Jadwigi Wiszowatey Którego Chrzcił
Xsiądz Kazimierz Wądołowski na ten
czas Plebanem Trzcieńskim będący. Tegoż Jana w zwyż Kapice
wymienionego trzymał do chrztu szlachetny Woyciech Wiszowaty z Szlachetną Panią Dorotą Swierzbińską Na wsię dla lepszey wiary Rękami się swemi podpisuyemy.
Szlachetny Woyciech Wiszowaty
Szlachetny Jakub Wiszowaty
Szlachetny Andrzey Wiszowaty
I wszyscy Stanęli Którzy Są podpisani przy obecnosci w Plebaniy
Xiądz Melchior Moniuszko Plebas
Trzciański
Xsiądz Andrzey Mioduszewski Komendarz Trzcianski
Marcin Choiński Organista Trzciański
Szlachetny Maryian Sosno
Indeks rejestrów parafii i kościoła w Trzciannem

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej Parafii Trzcianne: parafiatrzcianne.pl
 
Wśród nazw wsi widać napis "Villa Wÿszowate" = czyli "wieś Wiszowate"
Księgi metrykalne parafii Trzcianne

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

fot. Jarek Wiszowaty Zygmunciak

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

fot. Jarek Wiszowaty Zygmunciak

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

fot. Jarek Wiszowaty Zygmunciak

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

fot. Jarek Wiszowaty Zygmunciak
"Rejestr Podatku Pogłównego z Województwa Podlaskiego, Ziemi Bielskiej, Traktu Tykocińskiego z 1676 r."
Wieś Wiszowate
str. 713

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Reprodukcja Łukasz Lubicz-Łapiński
 
str. 744

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Reprodukcja Łukasz Lubicz-Łapiński
 
Źródło: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, Rękopis nr 1099, ss. 713, 744
Księga chrztów. Parafia Św. Józefa w Gdańsku. 5 czerwca 1685
Zapisek o chrzcie Florentyny, córki Jana i Katarzyny Wiszowatych.

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Pana Leszka Sipowskiego z USA
Pierwsza strona "Narratio Compendiosa"
– jednego z traktatów religijnych Andrzeja Wiszowatego (1608-1678), przywódcy ideowego Braci Polskich, zwanych Arianami.

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
Pierwsza strona "Religio Rationalis" ("O religii zgodnej z rozumem")
– najsłynniejszego traktatu religijnego Andrzeja Wiszowatego (1608-1678).
Wydanie z 1685 roku.

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
Pierwsza strona nowego wydania "Katechizmu Rakowskiego" z przedmową Andrzeja Wiszowatego z komentarzami Jana Crella, Marcina Ruara i Jonasza Szlichtynga
Wydano w Amsterdamie w 1680 roku.
Wydawca: Benedykt Wiszowaty

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
Karta tytułowa "Stimuli Virtutum fraena peccatorum" zbioru kilku traktatów A. Wiszowatego oraz kilku drobnych utworów S. Przypkowskiego.
Wydano w Amsterdamie w 1682 roku.

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
Mowa sejmowa posła na Sejm Rzeczypospolitej JW. Wiktoryna Wiszowatego, miecznika ziemi łomżyńskiej, posła ziemi łomżyńskiej 2 września 1776 r.

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
Mowa sejmowa posła na Sejm Rzeczypospolitej Wiktoryna Wiszowatego, miecznika ziemi łomżyńskiej, posła ziemi różańskiej 5 listopada 1778 r.

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
Parafia Trzcianne – księga zgonów
– u góry: Kunegunda Wiszowata, żona urodzonego Adama Wiszowatego, ur. 1768 r. – zm. 25 X 1838 r.

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

fot. Jerzy Wiszowaty
Organizatorzy i członkowie Kasy Stefczyka oraz miejscowe, powiatowe i wojewódzkie władze administracyjne.
Knyszyn ok. 1933/1934 r.

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Zdjęcie wykonano przed wejściem do Kościoła, przy pomniku Matki Boskiej.
Autor strony dziękuje panu Adamowi Jakackiemu za zdjęcie
Od lewej stoją:
1. Antoni Zabielski
2. Julian Baczar – organista, Węgier, pozostał w Polsce po 1918 r.
3. Bronisław Citkowski – członek Kasy Stefczyka w Knyszynie
4. Konstanty Paszkowski – burmistrz Knyszyna
5. N. Erhard – handlowiec, członek Kasy Stefczyka
6. ??
7. Józef Liszewski
8. Stanisław Cebula – nauczyciel śpiewu w Szkole Powszechnej w Knyszynie

Siedzą od lewej:
9. Przedstawiciel władz z Białegostoku (??)
10. Wasilewski – komendant Policji
11. Henryk Jakacki
12. ks. proboszcz Mieczysław Akrejć
13. Julian Rutkowski – adwokat
14. Przedstawiciel wojewody białostockiego (??)
15. Eugenia Baczarowa – żona organisty, członkini Kasy Stefczyka
16. ANTONI WISZOWATY – członek Kasy Stefczyka
17. Józef Piasecki – Sekretarz Zarządu Miasta Knyszyna
Data publikacji: 20.08.2003
Data ostatniej aktualizacji: 29.05.2013