» Słynni przodkowie » Arianie
 
Marcin Michał Wiszowaty
Arianie – Bracia Polscy – Antytrynitarze
 
Andrzej Wiszowaty (* 1608 Filipów, † 1678 Amsterdam, Holandia)
» filozof, pisarz, jeden z przywódców ideowych "Braci polskich" – radykalnej wspólnoty religijnej
» syn Stanisława i Agnieszki Socyn
» wnuk Fausta Socyna, wydawca "Bibliotheca Fratrum Polonorum" – dorobku filozoficznego braci polskich
biografia
biografia na Wikipedii

LUSŁAWICE, nagrobek Fausta Socyna i Stanisława Wiszowatego
Ilustracja pochodzi z książki Kaweckiej i A. Gryczowej "Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Dzieje i bibliografia", 
Wrocław 1974
Benedykt Wiszowaty (... – 1652, Raków)
Kaznodzieja ariański, brat Stanisława i Krzysztofa, stryj Andrzeja – filozofa.
» Przywódca zboru ariańskiego w Rakowie.
» Ożenił się z Aleksandrą z Sienieńskich h. Dębno, córką Zbigniewa i Bogumiły z Moskorzewskich, współdziedziczki Rakowa (II voto Stanisławową Łoszowską).
Benedykt Wiszowaty
(ok. 1650 Prusy Książęce – po 1704 Kosinowo)
» teolog, pisarz, członek "Braci polskich"
» syn Andrzeja i Aleksandry z Rupniowskich, mąż Katarzyny z Przypkowskich herbu Radwan. Ojciec Andrzeja juniora.
» Autor ariańskich dzieł teologicznych, razem z ojcem prowadził działalność wydawniczą w Amsterdamie. Po jego śmierci – minister zborów w Kosinowie i Cluj (dzisiejsza Rumunia).
biografia
Krzysztof z Wiszowat Wiszowaty
» Arianin, brat Stanisława i Krzysztofa, stryj Andrzeja – filozofa, mąż Małgorzaty z Morsztynów córki Krzysztofa II Morsztyna z Raciborska – starosty filipowskiego i przewalskiego.
» Autor dzieł: "Obrona wiary i ofiary", wydanego w Rakowie w 1625 r. w słynnej drukarni Sebastiana Sternackiego oraz drukowanych odpowiedzi jezuicie ks. Cichowskiemu, wśród nich m.in.: "Ks. Cichovius, jezuita, dyabła zaklętego odkląć nie może".
» Po wydaniu przez Sejm uchwały o wygnaniu arian, namawiany przez kanclerza Jana Wielopolskiego do konwersji
na katolicyzm i pozostania w kraju, jednak wyjechał nie mogąc opuścić przyjaciół. Jego podpis widnieje pod "Oświadczeniem o niedoli wygnania" z 17 czerwca 1661 r.
» Jego syn, Marcyan Wiszowaty został nawrócony na katolicyzm przez ks. Cichowskiego.
Stanisław Wiszowaty (... – † 1643, Wrocimorowa
» ojciec Andrzeja – filozofa, mąż Agnieszki z Socynów, jedynej córki (i dziecka) Fausta Sozzini, głównego twórcy ideologii antytrynitarskiej
» arianin, "Litwin zacny", "podlasianin"
» mieszkał w Filipowie, dobrach Morsztynów, gdzie urodził mu się syn, Andrzej
» uchodząc przed prześladowaniami arian, osiadł w Lusławicach, później wziął w dzierżawę od Stradomskich wieś Wrocimorowa (dzisiaj: Roćmirowa w gminie Łososina Dolna)
» w pobliskiej Rąbkowie założył tkalnię lnu,
» We Wrocimorowie urządził tajną drukarnię ksiąg ariańskich.
Pewnego dnia tkacz – Szymko Grzybek – pomógł Stanisławowi wnieść skrzynię z czcionkami do prasy drukarskiej. Przekonany, że to złoto zaplanował napaść na Wiszowatego. Kiedy po trzech latach Grzybek został przyłapany przez Stanisława na regularnym podkradaniu lnu, obity i wygnany – poprzysiągł zemstę. Namówił okolicznych zbójców na napad opowiadając, że – sądząc po wadze – Wiszowaty trzyma pod łóżkiem 20.000 złotych polskich. 13-osobowa banda pod wodzą Tymka Szymczuka napadła w nocy na dwór we Wrocimorowie. Wiszowaty nie odkrył na czas podstępu i wpuścił gości. Odmawił wydania skrzyni pełnej złota, więc został poddany torturom. Przypalany żywcem wkrótce umarł od ran. Zbójcy odznaleźli rzekomy skarb – cieżką skrzynię pełną... ołowianych czcionek. Okradli dom i rozdzielili się. Część wróciła do kryjówek w górach, część uszła na Węgry.
Akta sądowe wśród bandytów wymieniają ponadto następujące osoby:
Piotr Stachurę, Kwoczkę, Nieścioraka, Łazarza Rost(e)ockiego, Malika Rostockiego (główny torturujący – w 1649 skazany na śmierć przez poćwiartowanie), Szymona Rostockiego, Jurko Motyla, Hrycia Motyla, Leśkę Morysza.
Data publikacji: 24.02.2003
Data ostatniej aktualizacji: 20.09.2010