» Słynni przodkowie » Elektorzy królów
 
Marcin Michał Wiszowaty
Elektorzy królów

 
Wiszowaci w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
Władysław IV Waza (elekcja: 1632 r.)
Elektor Pochodzenie Krzysztof Wiszowaty woj. sandomierskie Marcjan Wiszowaty woj. podlaskie Samuel Wiszowaty woj. sandomierskie Stephan Wiszowaty woj. sandomierskie
Michał Korybut Wiśniowiecki (elekcja: 1669 r.)
Elektor Pochodzenie Aleksander Wiszowaty woj. sandomierskie Kazimierz Wiszowaty woj. podlaskie (ziemia bielska) Wojciech Wiszowaty woj. podlaskie (ziemia bielska) 
Stanisław Leszczyński (elekcja: 1733 r.)
Elektor Pochodzenie Andrzey Wiszowaty woj. podlaskie Antoni Wiszowaty woj. podlaskie Benedykt Wiszowaty woj. sandomierskie Jakob Wiszowaty woj. mazowieckie Konstanty Wiszowaty woj. ruskie
Data publikacji: 24.02.2003
Data ostatniej aktualizacji: 20.09.2010