» Słynni przodkowie » Studia i nauka
 
Marcin Michał Wiszowaty
Studia i nauka
 
XVI wiek
Kacper Wiszowaty (Casper Wisowati), z Wiszowatych w Prusach Książęcych (starostwo łuczańskie)
» Immatrykulowany do księgi studentów Uniwersytetu w Królewcu, 1589 r.
Jan Wiszowaty (Johannes Wissouatius) z Prus Książęcych (starostwo łuczańskie)
» Immatrykulowany do księgi studentów Uniwersytetu w Królewcu, 1592 r.
XVII wiek
Aleksander Wiszowaty (Alexander de Sumki Wisowaty, Eques Polonus)
» uczeń Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, zapisany do szkoły w listopadzie 1652 r. (fol. 226v)
Data publikacji: 24.02.2003
Data ostatniej aktualizacji: 20.09.2010