» Słynni przodkowie » Urzędnicy
 
Marcin Michał Wiszowaty
Urzędnicy

 
Wiszowaci w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
XV wiek
Piotr Wiszowaty
» sędzia sądu ziemskiego w Goniądzu (1459 r.)
XVI wiek
Abraham Wiszowaty
» komornik graniczny ziemski brański (od 1569)
Marcin Wiszowaty
» woźny ziemski w roku 1579
XVII wiek
Marcyan Wiszowaty (? - 1639)
» poseł ziemi bielskiej na Sejm Rzeczypospolitej 1628 r.
» poborca wojskowy 1629 r.,
» pisarz ziemi bielskiej 1628,
» podstoli podlaski i bielski (1618-1635)
Tobiasz Wiszowaty
» poseł na Sejm Rzeczypospolitej w 1658 r.
» podejmuje próbę zablokowania poprzez liberum veto konstytucji o wypędzeniu arian – nieskutecznie
Michał Sebastyan Wiszowaty
» pisarz grodzki lwowski 1656 r.
» sędzia grodzki lwowski 1657 r.
» podstarości lwowski 1665 r.
Stanisław Wiszowaty
» porucznik piechoty w wojsku koronnym
XVIII wiek
Jakub Wiszowaty
» podstarości grodzki łomżyński (ok. 1776-1779)
» sędzia grodzki łomżyński
Jan Wiszowaty
» wojski bracławski 1772
Józef Wiszowaty
» cześnik liwski
Mikołaj Wiszowaty
» podstarości lwowski
Szymon Wiszowaty 
» ekonom tykociński w roku 1701
Wiktor(yn) Wiszowaty
» poseł ziemi łomżyńskiej na Sejm Rzeczypospolitej w 1776 r.
» miecznik łomżyński 1778 r.
» łowczy łomżyński (ok. 1786-1788)
» podstoli łomżyński (ok. 1788-1794)
» wojski łomżyński (ok. 1786)
» żupnik ziemski łomżyński (ok. 1773-1774)
Data publikacji: 24.02.2003
Data ostatniej aktualizacji: 03.08.2012