» Słynni przodkowie » W obcej służbie
 
Marcin Michał Wiszowaty
Wiszowaci w obcej służbie
XV wiek
W 1475 r. w Lecu (dzisiaj: Giżycko), Bernhard von Balzhofen, komtur brandenburski zakonu krzyżackiego nadał na prawie magdeburskim 60 włók ziemi, w tym: Michałowi Wysowatemu 8, z obowiązkiem jednej służby od każdego działu.
W 1475 r. w Lecu (dzisiaj: Giżycko), Bernhard von Balzhofen, komtur brandenburski zakonu krzyżackiego nadał Trojanowi Wysowatemu (Wischewat) na prawie chełmińskim 15 włók nad jeziorem Biała (Bill) z obowiązkiem jednej służby.
XIX wiek
Stanislaus Anton von Wyszowati (1788-1871)
» Pułkownik armii pruskiej.
» Za udział w bitwie pod Hoogstraten (Belgia) odznaczony Żelaznym Krzyżem II klasy. Bitwa odbyła się 11 stycznia 1814 r. Połączone siły prusko-angielsko-rosyjskie pokonały wojska napoleońskie pod dowództwem gen. François Rogueta.
Data publikacji: 24.02.2003
Data ostatniej aktualizacji: 20.09.2010