» Słynni przodkowie » Żołnierze
 
Marcin Michał Wiszowaty
Żołnierze, powstańcy
 
Wiszowaci w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
XVII wiek
Jakub Wiszowaty
"w Prusiech wojując przeciw Szwedom zginął"
Jan Wiszowaty
» arianin
» uczestnik zwycięskiej bitwy pod Beresteczkiem (28-30 czerwca 1651 r.), w pułku jazdy Aleksandra Michała Lubomirskiego.
Kazimierz Wiszowaty
» Towarzysz chorągwi husarskiej chorążego koronnego (1666 r.)
Krzysztof z Sumek Wiszowaty
» arianin
» uczestnik zwycięskiej bitwy pod Beresteczkiem (28-30 czerwca 1651 r.), w pułku jazdy Aleksandra Michała Lubomirskiego.
» W 1655 r. w Krakowie podpisał wraz z posłami szlacheckimi z województw: krakowskiego, sandomierskiego, kijowskiego, ruskiego, wołyńskiego, lubelskiego i bełskiego akt lojalności wobec Gustawa Adolfa, króla szwedzkiego.
[w rodzinie krąży legenda, że go za to ojciec rodzony wyklął i wydziedziczył, a pomimo szybkiego powrotu Krzysztofa na polską stronę -- do śmierci nie wybaczył. A Krzysztof, który wielkie oddał usługi polskim wojskom walczącym ze Szwedami, jako były szwedzki stronnik – straszną od Szwedów karę za to poniósł. Jego zdrada została wykryta i Szwedzi kazali go żywcem ze skóry obedrzeć. Tyle legenda, nie wiadomo na ile prawdziwa]
XVIII wiek
NN. Wiszowaty
» chorąży pancerny, wyznaczony przez szlachtę zebraną na sejmiku w Winnicy w 1736 r. na posła do wojewody i generała ziem kijowskich, hetmana wielkiego koronnego Józefa Potockiego
Franciszek Wiszowaty (?-1800)
» generał major ziemi łomżyńskiej – wojsko powstania kościuszkowskiego 1794 r.
» uczestnik bitwy pod Piątkami 1 listopada 1794 (w korpusie gen. Jerzego Grabowskiego)
– po bitwie razem z Grabowskim wzięty do niewoli pruskiej.
» Generalny Landrat ostrołęcki
NN. Wiszowaty
» porucznik strzelców w korpusie generała-majora ziemi bielskiej Andrzeja Karwowskiego
XIX wiek
Antoni Wiszowaty
» powstaniec styczniowy 1863 r.
» skazany za udział w powstaniu na konfiskatę majątku we wsi Bajki 19 dziesięcin (ok. 27 ha)
Nikodem Wiszowaty
» powstaniec styczniowy 1863 r.
» skazany za udział w powstaniu na konfiskatę majątku we wsi Bajki-Starowieś 12 dziesięcin (ok. 17,4 ha)
Wiktor Wiszowaty (1837-1905)
» weteran Powstania Styczniowego 1863-64
» ziemianin
» pochowany na Starych Powązkach w Warszawie

Nagrobek Wiktora Wiszowatego na starych Powązkach w Warszawie.
Fot. Marcin Michał Wiszowaty
XX wiek
Antoni Wiszowaty ur. 1897
» Syn Pawła i Julii z Trzasków. Mąż Julii z Pisanków. Ojciec 6 dzieci.
» Kapral rezerwy, felczer.
» Na początku okupacji dołączył do organizacji podziemnej "Polska Niepodległa". Po wkroczeniu na Białostocczyznę sowietów wstąpił do Armii Krajowej.
» Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami przez Komendanta AK Okręg Białystok.
» Awansowany na stopień plutonowego rezerwy przez Komendanta AK Okręg Białystok 24.VIII.1945.
» Zatrzymany 24 XI 1945 przez Zarząd Informacji Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego za przynależność do Armii Krajowej. Osadzony w areszcie. Brutalnie torturowany – nikogo nie wydał. W wyniku śledztwa ustalono, że Wiszowaty prowadził działalność wymierzoną we władzę komunistyczną. Najpoważniejszy zarzut dotyczył spisku mającego na celu likwidację członka tzw. "Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej". Wiszowaty spotkał się we wsi Pisanki z Aleksandrem Obuchowskim, żołnierzem AK, który na polecenie dowództwa wstąpił do komunistycznego Pułku Ochrony Rządu. Razem z Wiszowatym opracowali plan zamachu na jednego z członków TRJN, prawdopodobnie Władysława Gomułkę. Wiszowaty i Obuchowski zostali skazani na karę śmierci wyrokiem Wojskowego Sądu Korpusu Bezpieczeństwa Wojskowego z dnia 15 stycznia 1946 r.
» Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej B. Bierut odmówił ułaskawienia. Wyrok wykonał pluton egzekucyjny dnia 23 lutego 1946 r. o godz. 8 rano, w nieznanym miejscu, w okolicach Warszawy.
» Miejsce pochówku pozostaje nieznane do dzisiaj.
Więcej:
Adam Białous, Sąd rehabilituje "Korzenia", [w:] "Nasz Dziennik" Nr 165 (3791), Sobota-niedziela 17-18 lipca 2010.
 

Antoni Wiszowaty "Korzeń" z żoną i dziećmi.
Ryszard Wiszowaty (1894 - 1971)
» rotmistrz 10 Pułku Ułanów, kawaler (dwukrotny) Krzyża Walecznych
Stanisław Skarbek-Wiszowaty (... - 1944)
» nadleśniczy w dobrach Maurycego hr. Zamoyskiego (Włodawa)
» powstaniec warszawski 1944
Wenanty Wiszowaty (1918-1967)
» komendant Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) powiatu Maków Mazowiecki
 
Data publikacji: 24.02.2003
Data ostatniej aktualizacji: 03.05.2013