Ród Wiszowatych

 

►Strona główna

 

Ród Wiszowatych
Zdjęcia i pamiątki historyczne

  Parafia Trzcianne

Księga chrztów

Fragment z lat 1633-1634

Zapisy dotyczące wsi Wissowate (Wiszowate, od 1981 r. Wyszowate)

m.in.:

24 września 1633 r.

Dorota córka Andrzeja Wiszowatego i Katarzyny. Rodzice chrzestni: Marcin Wiszowaty i Katarzyna Wiszowata.
12 stycznia 1634 r.

Agnieszka córka Pawła Wiszowatego i Zofii

Chrzestni: Andrzej Wiszowaty i Katarzyna.

4 lutego 1634 r.

Dorota córka Stanisława Wiszowatego i Anny.

Chrzestni: Marcin Wiszowaty i Zofia Wiszowata 

19 marca 1634 r.

Józef syn Łukasza (syna Macieja ?) Wiszowatego i Agaty 

Chrzestni: Piotr Wiszowaty, syn Wojciecha 
i Elżbieta Wroceńska 

26 marca 1634 r.

T.... (Thereza ??), córka Pawła Wiszowatego 
i Katarzyny. 
Chrzestni: ? Wiszowaty i Anna Wiszowata

fot. Jerzy Wiszowaty Zygmunciak


Testimonium Jana Kapicy


Roku 1691 Dnia 25 kwietnia
My niżej podpisani daiemy
Testimonium pod sumieniem Janowi Kapicy który wyszedł z Szlachetnego
Grzegorza Kapicy yz Szlachetney
Jadwigi Wiszowatey Którego Chrzcił
Xsiądz Kazimierz Wądołowski na ten
czas Plebanem Trzcieńskim będący. Tegoż Jana w zwyz Kapice
wymienionego trzymał do chrztu szlachetny Woyciech Wiszowaty z Szlachetną Panią Dorotą Swierzbińską Na wsię dla lepszey wiary Rękami się swemi podpisuyemy.
Szlachetny Woyciech Wiszowaty
Szlachetny Jakub Wiszowaty
Szlachetny Andrzey Wiszowaty
I wszyscy Stanęli Którzy Są podpisani przy obecnosci w Plebaniy
Xiądz Melchior Moniuszko Plebas
Trzciański
Xsiądz Andrzey Mioduszewski Komendarz Trzcianski
Marcin Choiński Organista Trzciański
Szlachetny Maryian Sosno

fot. i odczytanie: 
Jarek Wiszowaty Zygmunciak


Indeks rejestrów parafii i kościoła w Trzciannem

Wśród nazw wsi widać napis "Villa Wÿszowate"
= czyli "wieś Wiszowate"

zdjęcie pochodzi ze strony internetowej Parafii Trzcianne

     

Księgi metrykalne parafii Trzcianne
(fot. Jarek Wiszowaty Zygmunciak)


"Rejestr Podatku Pogłównego z Województwa Podlaskiego, Ziemi Bielskiej, 
Traktu Tykocińskiego z 1676 r."

Wieś Wiszowate

str. 713

 

str. 744

źródło: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, Rękopis nr 1099, ss. 713, 744
(reprodukcja p. Łukasz Lubicz-Łapiński)


Księga chrztów. Parafia Św. Józefa w Gdańsku. 5 czerwca 1685. Zapisek o chrzcie Florentyny, córki Jana i Katarzyny Wiszowatych.
(ze zbiorów Pana Leszka Sipowskiego z USA)


Pierwsza strona "Narratio Compendiosa"
-
jednego z traktatów religijnych
Andrzeja Wiszowatego (1608-1678),
przywódcy ideowego Braci Polskich zwanych Arianami.

Pierwsza strona "Religio Rationalis"
("O religii zgodnej z rozumem")
-
najsłynniejszego traktatu religijnego
Andrzeja Wiszowatego (1608-1678),

Wydanie z 1685 roku.


Pierwsza strona nowego wydania
"Katechizmu Rakowskiego"
z przedmową Andrzeja Wiszowatego
z komentarzami Jana Crella, Marcina Ruara
i Jonasza Szlichtynga

Wydano w Amsterdamie w 1680 roku.
Wydawca: Benedykt Wiszowaty


Karta tytułowa
"Stimuli Virtutum fraena peccatorum"
zbioru kilku traktatów A. Wiszowatego
oraz kilku drobnych utworów S. Przypkowskiego

Wydano w Amsterdamie w 1682 roku.

 


Mowa sejmowa posła na Sejm Rzeczypospolitej
JW. Wiktoryna Wiszowatego, 
miecznika ziemi łomżyńskiej, 
posła ziemi łomżyńskiej
2 września 1776 r.

(pierwsza strona)

 


Mowa sejmowa posła na Sejm Rzeczypospolitej
Wiktoryna Wiszowatego, 
miecznika ziemi łomżyńskiej, 
posła ziemi różańskiej
5 listopada 1778 r.

(pierwsza strona)Parafia Trzcianne - księga zgonów 
- u góry: Kunegunda Wiszowata, żona urodzonego Adama Wiszowatego,  
ur. 1768 r. - zm. 25 X 1838 r.

fot. Jerzy Wiszowaty


Knyszyn ok. 1933/1934 r. Zdjęcie wykonano przed wejściem do Kościoła, przy pomniku Matki Boskiej.
Przedstawia organizatorów i członków Kasy Stefczyka oraz miejscowe, powiatowe i wojewódzkie władze administracyjne. 
Od lewej stoją: 1. Antoni Zabielski, 2. Julian Baczar - organista, Węgier, pozostał w Polsce po 1918 r., 3. Bronisław Citkowski - członek Kasy Stefczyka w Knyszynie, 4. Konstanty Paszkowski - burmistrz Knyszyna, 5. N. Erhard - handlowiec, członek K. S., 6. ??, 7. Józef Liszewski,
8. Stanisław Cebula - nauczyciel śpiewu w Szkole Powszechnej w Knyszynie,
Siedzą od lewej: 9. Przedstawiciel władz z Białegostoku (??), 10. Wasilewski - komendant Policji, 11. Henryk Jakacki, 12. ks. proboszcz Mieczysław Akrejć, 13. Julian Rutkowski - adwokat, 14. Przedstawiciel wojewody białostockiego (??), 15. Eugenia Baczarowa - żona organisty, członkini K.S., 16. ANTONI WISZOWATY - członek K.S., 17. Józef Piasecki - Sekretarz Zarządu Miasta Knyszyna.

(autor strony dziękuje panu Adamowi Jakackiemu za zdjęcie)


Opublikowano: 20/8/2003
Ostatnia aktualizacja: 29/05/2013
Autor: Marcin Michał Wiszowaty
Wszelkie prawa zastrzeżone