Ród Wiszowatych

 

►Strona główna

 

Wiszowaci
w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej


* Urzędnicy *
 

 XV wiek

Piotr Wiszowaty
sędzia sądu ziemskiego w Goniądzu (1459 r.)

 
XVI wiek

Abraham Wiszowaty 
komornik graniczny ziemski brański (od 1569)

Marcin Wiszowaty 
woźny ziemski w roku 1579 

 
XVII wiek

Marcyan Wiszowaty (? - 1639)
* poseł ziemi bielskiej na Sejm Rzeczypospolitej 1628 r.
* poborca wojskowy 1629 r.,
* pisarz ziemi bielskiej 1628,
* podstoli podlaski i bielski (1618-1635)

Tobiasz Wiszowaty
* poseł na Sejm Rzeczypospolitej w 1658 r.
* podejmuje próbę zablokowania poprzez liberum veto konstytucji o wypędzeniu arian - nieskutecznie

Michał Sebastyan Wiszowaty
* pisarz grodzki lwowski 1656 r.
* sędzia grodzki lwowski 1657 r.  
* podstarości lwowski 1665 r.

Stanisław Wiszowaty
porucznik piechoty w wojsku koronnym


XVIII wiek

Jakub Wiszowaty
podstarości grodzki łomżyński (ok. 1776-1779)
sędzia grodzki łomżyński
 

Jan Wiszowaty 
wojski bracławski 1772

Józef Wiszowaty
cześnik liwski

Mikołaj Wiszowaty
podstarości lwowski

Szymon Wiszowaty 
ekonom tykociński w roku 1701 

Wiktor(yn) Wiszowaty
poseł ziemi łomżyńskiej na Sejm Rzeczypospolitej  w 1776 r.
miecznik łomżyński 1778 r.

łowczy łomżyński (ok. 1786-1788)

podstoli łomżyński (ok. 1788-1794)

wojski łomżyński (ok. 1786)

żupnik ziemski łomżyński (ok. 1773-1774) 


Opublikowano: 24/2/2003
Ostatnia aktualizacja: 3/08/2012
Autor: Marcin Michał Wiszowaty
Wszelkie prawa zastrzeżone