Ród Wiszowatych

 

►Strona główna

 

Wiszowaci
w obcej służbie

 
XV wiek


W 1475 r. w Lecu (dzisiaj: Giżycko), Bernhard von Balzhofen, komtur brandenburski zakonu krzyżackiego nadał na prawie magdeburskim 60 włók ziemi, w tym: Michałowi Wysowatemu 8, z obowiązkiem jednej służby od każdego działu.


W 1475 r. w Lecu (dzisiaj: Giżycko), Bernhard von Balzhofen, komtur brandenburski zakonu krzyżackiego nadał
Trojanowi Wysowatemu (Wischewat)
na prawie chełmińskim 15 włók nad jeziorem Biała (Bill)
z obowiązkiem jednej służby.


XIX wiek

Stanislaus Anton von Wyszowati (1788-1871)
Pułkownik armii pruskiej.
Za udział w bitwie pod Hoogstraten (Belgia)
odznaczony Żelaznym Krzyżem II klasy.
Bitwa odbyła się 11 stycznia 1814 r.
Połączone siły prusko-angielsko-rosyjskie
pokonały wojska napoleońskie pod dowództwem gen. François Rogueta.

 

 


Opublikowano: 24/2/2003
Ostatnia aktualizacja: 20/09/2010
Autor: Marcin Michał Wiszowaty
Wszelkie prawa zastrzeżone