Ród Wiszowatych

 

►Strona główna

►Gniazda

 

Wyszowate
Podlasie


Wyszowate (do 1962 r. - Wiszowate, wcześniej spotyka się również zapis Wissowate
województwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne

dawniej (po 1569 r.): województwo podlaskie, ziemia bielska
Wieś o rodowodzie XV-wiecznym;
wzmianka z 1529 r.: Wiszowaty de villa Wiszowate


Tablica przy wjeździe do wsi od strony zachodniej
fot. Karolina Wysocka

 


wjazd do wsi
(- na zdjęciu jeszcze stara kapliczka św. Maksymiliana)
fot. Jerzy Wiszowaty Zygmunciak


 

 

Kapliczka św. Maksymiliana - patrona wsi
(po lewej - stara, nieistniejąca już; po prawej - nowa)
fot. Jerzy Wiszowaty i Marcin M. Wiszowaty

 

 

 

fot. Marcin M. Wiszowatyprzed wjazdem do wsi - stara kapliczka św. Jana
fot. Jerzy Wiszowaty Zygmunciak


Kościół parafialny w Trzciannem, koło Moniek
historyczna parafia Wiszowatych herbu Pierzchała

Kościół istniał w Trzciannem przed rokiem 1496 o czym świadczy pochodzące z tego roku pismo wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka.
Początki parafii datuje się właśnie na rok 1496, kiedy przyszły król Polski Aleksander Jagiellończyk wyposaża kościół - odtąd parafialny - w 4 włóki ziemi, 2 łąki i młyn. Dokument nie określa granic parafii.
W 1613 roku przestaje istnieć pierwszy kościół w Trzciannem (butwieje drewniana konstrukcja). W 1614 r. nowy, drewniany kościół buduje proboszcz ks. Seweryn Jeżewski. Podczas najazdu Szwedów świątynia została ograbiona i zniszczona. Jej koniec przychodzi w roku 1746, kiedy uderzenie pioruna powoduje doszczętne spalenie kościoła i sąsiednich budynków. Kolejną świątynię wystawiono za kadencji ks. proboszcza Melchiora Cimskiego (1738-1776).
W 1846 r. pobudowano w sąsiedztwie dawnego kościoła drewnianego - obecnie istniejącą świątynię pw. śś. Piotra i Pawła. Ze starego kościółka przeniesiono ołtarze boczne.
fot. Marcin M. Wiszowaty

Historia wsi Wiszowate/Wyszowate:

Mieczysław Kirejczyk "Wyszowate - mały fragment do wielkiej historii"
(szkic historii wsi w czasie II wojny światowej).
(opublikowano na stronie Parafii Trzcianne, lipiec 2006)

 

Opublikowano: 24/2/2003
Ostatnia aktualizacja: 04/08/2009
Autor: Marcin Michał Wiszowaty
Wszelkie prawa zastrzeżone
Zamieszczone mapy pochodzą ze strony www.pilot.pl